תנאי קבלה

תנאי קבלה ללימודים לתואר שלישי (Ph.D) באוניברסיטאות ברומניה

כללי

אוניברסיטאות המופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה ברומניה כמוסמכות להעניק תארים אקדמאים B.A., M.A. ו-Ph.D הן: "בבש בוליאי" (Babeș-Bolyai University) בקלוז', "ווסט יוניברסיטי" (West University) בטימישוארה, "א.י.קוזה" (Alexandru Ioan Cuza) ביאשי, "שטפן צ'ל מארה" (Ştefan cel Mare) בסוצ'אבה וכו'.

על המעונין/ת ללמוד באוניברסיטת הנ"ל לפנות בכתב למשרד החינוך ולקבל אישור אישי על הכרת התואר בישראל.

לבירורים ניתן לפנות ל-מחלקה להערכת תארים ואקדמיים מחו"ל.

עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, תיקון מס' 11, הלימודים במוסדות הנ"ל לא מתקיימים בישראל כשלוחה ולא בשיטת ה-"Distance Learning".

הלימודים נערכים ישירות במוסד האם.

הסטודנטים מתקבלים לאוניברסיטה ללימודים כתלמידי מחקר, ולאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות ברומניה נקבעת תוכנית מחקר בשיתוף עם המנחה המדעי של האוניברסיטה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו ב-שיחת טלפון/זום, מייל.

תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי:

     • תואר M.A.
     • ראיון אישי
     • אישור נושא המחקר

מסמכים דרושים להרשמה ונהלי רישום*:

o טופס הרשמה לאוניברסיטה (*חובה)
o תעודת M.A. וגיליון ציונים – עם תרגום נוטריוני לאנגלית ואפוסטיל (*חובה)
o תעודתB.A. וגיליון ציונים – עם תרגום נוטריוני לאנגלית ואפוסטיל (*חובה)
o תעודת בגרות וגיליון ציונים – עם תרגום נוטריוני לאנגלית ואפוסטיל (*חובה)
o תעודות מקצועיות וגיליון ציונים
o מכתב המלצה
o תעודת לידה (*חובה)
o קורות חיים מתורגמים לאנגלית – הכוללים פירוט על השכלה ותפקידים שמילא/ה המועמד/ת במקום עבודתו/ה (*חובה)
o רשימת פרסומים – (מאמרים מדעיים / ספרים שפורסמו)
o אישור רפואי כולל בדיקת HIV (*חובה)
o שלוש תמונות פספורט (*חובה)
o צילום דרכון (*חובה)
o תעודה המעידה על ידיעת השפה האנגלית (*חובה)

*הרשימה אינה סופית והיא מתעדכנת מדי שנה בכפוף לדרישות של כל פקולטה/אוניברסיטה.

עלות התוכנית של במעלות חינוך:

דמי הרשמה שנתיים למפעלות חינוך: 1000 אירו
ישולם שכר שנתי מלא עד לקבלת התואר. עלות זו כוללת, בין היתר, הדרכה וייעוץ לאורך כל משך הלימודים

להורדת טופס הרשמה למפעלות חינוך

התחייבות לתשלום שכר הלימוד

אני החותם/ת מטה מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראתי את הוראות שכ"ל והן ברורות לי, ואני מתחייב/ת לשלם לכם את מלוא דמי הטיפול עבור הלימודים בהם אני מעוניין/ת בהתאם להודעתכם, שיעור אשר ייקבע כתשלום שנתי, במועדים ובתנאים כמפורט בהוראות תשלום שכ"ל וכפי שיקבעו על ידכם.
ידוע לי כי אם אהיה מעוניין/ת להפסיק את לימודי, עליי להודיע על כך בכתב אין החזר של דמי הרשמה.

* פרוט פריסת התשלומים תסוכם עם עם צוות מפעלות חינוך לאחר ההרשמה ולפי הדרישות של כל אוניברסיטה.

מידע חשוב!!

   • המסמכים המוגשים במסגרת ההרשמה ללימודי הדוקטורט צריכים להיות בשפה האנגלית ומאושרים על ידי נוטריון
   • לוח הזמנים ונהלי הלימודים יימסרו לאחר ההרשמה. צוות מפעלות חינוך מתחייב להעניק תמיכה בקביעת נושא המחקר
   • תכנית הלימודים היא ייחודית –לכל דוקטורנט מוצמד מנחה מטעם האוניברסיטה
   • הנסיעה לקמפוס האוניברסיטה בחו"ל תתבצע לאחר תאום לוח זמנים עם המנחה האקדמי
   • יושם דגש על טיפוח המחקר היישומי בכל נושאי המחקר
   • התואר האקדמי הוא מוענק על ידי האוניברסיטה ברומניה ולא של ישראל האחריות האקדמית היא של האוניברסיטה המעניקה את התואר
   • צוות מפעלות חינוך ילווה ויתמוך בסטודנט רק בעניינים האדמיניסטרטיביים מינהלים

נושאים לעבודות מחקר

קיימים תחומי מחקר רבים כגון: מינהל חינוכי, מינהל ציבורי, כלכלה ומינהל עסקים, חינוך, גיאוגרפיה, מדעי המדינה, חינוך מיוחד, לימודי יהדות, היסטוריה, סוציולוגיה, ספרות, פילוסופיה, מתמטיקה, פיזיקה, פסיכולוגיה, משפטים, מדעי החקלאות, הנדסה ועוד.

הפסקת לימודים

על סטודנטים המבקשים להפסיק את לימודיהם להודיע על כך בכתב למפעלות חינוך.
הודעה שנמסרה בטלפון או בעל פה לא תיחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים.
הסטודנטים המספיקים את לימודיהם יחויבו בתשלום עבור התקופה שבה למדו (בצמוד לשער האירו).

תפריט נגישות