תחומי לימוד

מאז שרומניה הצטרפה ל"שוק המשותף" של אירופה, היא קיבלה על עצמה גם את "תוכנית בולוניה" בחינוך הגבוה והאוניברסיטאות מלמדות בדיוק כמו האוניברסיטאות באירופה.
החוגים המבוקשים על ידי  הישראליים הם מדעי החינוך ופסיכולוגיה, חינוך גופני וספורט, כלכלה ומנהל עסקים, הכנו כאן רשימה של חוגים שהאוניברסיטאות ברומניה מלמדות.


אוניברסיטת "בבש-בולאי" קלוז'-נפוקה

החוגים המבוקשים ביותר הם לחוגים :מדעי החינוך ופסיכולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה, גאוגרפיה, חינוך גופני וספורט ומנהל עסקים.
ReadMore

 

רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה:

• החוג למדעי המחשב ומתמטיקה
• החוג לפיסיקה
• החוג לביולוגיה וגאולוגיה
• החוג לגאוגרפיה
• החוג למדעי הסביבה
• החוג להיסטוריה ופילוסופיה
•החוג לפסיכולגיה ומדעי החינוך

• חוג למדעי המדינה ומנהל הציבור
• החוג לספרות
• החוג לתיאטרון וטלויזיה
• החוג למשפטים
• החוג לחינוך גופני וספורט
• החוג ללימודי אירופה
• החוג לסוציולוגיה ועבודה סוציאלית
• החוג למנהל עסקים

 

אוניברסיטת "אלקסנדרו יוהן קוזה" יאשי
החוגים המבוקשים ביותר הם:חוג למדעי החינוך ופסיכולוגיה,כלכלה ומנהל עסקים,היסטוריה,ספרות וגאוגרפיה וגאולוגיה.
ReadMore

 

רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה:

• החוג לביולוגיה
• החוג לכימיה
• החוג למשפטים
• החוג לכלכלה ומנהל עסקים
• החוג לחינוך גופני ולספורט
• החוג לפילוסופיה
• החוג לפיסיקה

• החוג לגאוגרפיה וגיאולוגיה
• החוג לאינפורמטיקה
• חוג להיסטוריה
• החוג לספרות
• החוג למתמטיקה
• החוג לפסיכולוגיה ומדעי חינוך

 

אוניברסיטת בוקרסט
החוגים המבוקשים ביותר הם :מדעי החינוך ופסיכולוגיה, גאוגרפיה, הסטוריה, חוג לשפות זרות, ספרות וספרות זרה וחוג למדעי המדינה.
ReadMore

 
רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה:

• החוג לעסקים ומנהל
• החוג לביולוגיה
• החוג לכימיה
• החוג למשפטים
• החוג לפילוסופיה
• החוג לפיסיקה
• החוג לגאוגרפיה
• החוג לגיאולוגיה וגיאופיזיקה
• חוג להיסטוריה
• החוג לעיתונאות ותקשורת
• החוג לשפות וספרויות זרות
• החוג לספרות
• החוג למדעי מתמטיקה והמחשב
• החוג לפסיכולוגיה ומדעי חינוך
• החוג לסוציולוגיה
• החוג למדע המדינה

 
אוניברסיטת "ווסט" טימישוארה
החוגים המבוקשים ביותר: ספרות, היסטוריה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה ומדעי הכלכלה והמינהל (ציבורי,החינוך ועסקים).
ReadMore

 

רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה:

• החוג למתמטיקה וידענות
• החוג לפיסיקה
• החוג לכימיה, ביולוגיה, גאוגרפיה
• החוג לספרות, היסטוריה ותיאולוגיה
• החוג לסוציולוגיה ופסיכולוגיה
• החוג לכלכלת מדעים
• החוג לאמנויות
• החוג למוסיקה
• החוג לחינוך גופני וספורט
• החוג למדעי מדינה, פילוסופיה ומדעי תקשורת
• החוג למדעים המנהליים

 

פוליטכניקה טימישוארה
החוגים המבוקשים ביותר הם: ארכיטקטורה, מנהל התעשייה ומנהל להנדסה ציבורית
ReadMore

 

רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה:

• החוג לארכיטקטורה
• החוג לתעשייה כימיה והנדסה סביבתית
• החוג לאלקטרוניקה ותקשורת הנדסה
• החוג להנדסת הונדוארה
• החוג להנדסה מכאנית
• החוג לאוטומציה ומחשבים
• החוג להנדסה אזרחית
• החוג להנדסת החשמל
• החוג לניהול התחבורה
• החוג למדעי תקשורת

 

האוניברסיטה למדעי החקלאות ורפואה וטרינרית קלוז'
החוגים המבוקשים הם: מדעי החקלאות, מנהל כלכלי חקלאי ורפאוה וטרינרית.
ReadMore

 

רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה:

• החוג ללגננות ונוף
• החוג ליערנות
 • החוג למדעי הכלכלה
• החוג למדעים מדויקים ומדידות 

תפריט נגישות