פרופ’ קרצו מאוניברסיטת יאשי ביקר בישראל

פרופ' קרצו מאוניברסיטת יאשי ביקר בישראלסטודנטים ללימודי דוקטוראט ב”מפעלות חינוך”, לומדים עם פרופ’ קרצו מאוניברסיטת יאשי, בעת ביקורה בישראל – יוני 2018. בהצלחה לנבחנים!