סטודנטיות שנה א’ מפעלות חינוך באוניברסיטת טימישווארה עם פרופ’ ניקלוא

סטודנטיות שנה א' מפעלות חינוך באוניברסיטת טימישווארה עם פרופ' ניקלואסטודנטיות שנה א’ מפעלות חינוך באוניברסיטת טימישווארה עם פרופ’ ניקלואי ביבו ראש החוג למנהל ציבורי ופרופ’ לורדנה פונגה.
יישר כוח על ההצלחה במבחני הכניסה!!