מפגש דוקטורנטים “מפעלות חינוך” שנים א’-ב’-ג

הנכם מוזמנים למפגש עם ד”ר יעקב סובוביץ המנהל האקדמי – “מפעלות חינוך”, אשר יתקיים ביום חמישי 25 בינואר 2018, ברחוב שומרון 4, רמת התשבי חיפה.
שנה א’ – שעה 16:00
שנה ב’ – שעה 17.00
שנה ג’ – שעה 18:00

נא אשרו הגעתכם בטל’: 0522-821433 או בדוא”ל: SHOSHISHANY@GMAIL.COM