מסיבת סיום שנה א’ + ב’, וסיום הכנס השנתי

מסיבת סיום שנה א' + ב', וסיום הכנס השנתימסיבת סיום שנה א’ + ב’, וסיום הכנס השנתי בהשתתפות המרצים של מאוניברסיטת יאשי ומנכ”ל מפעלות חינוך והדוקטורנטים.

בתמונה: פרופ’, קרצו, פרופ’ צ’כן ופרופ’ צ’אורבנו.