ידיעון מפעלות חינוך

הידיעון הבא מכיל מידע רב ומפורט לשימושך. מילוי מדויק וקפדני אחר הדרישות המפורטת בו, יסייעו לך בתהליך ההרשמה.
אנו עומדים לרשותך על מנת לסייע לך ולכוון אותך בבחירת התחום.

ידיעון מפעלות חינוך – להורדה לחץ כאן

יש לשלוח את המסמכים הבאים בהתאם לתחום הלימודים המבוקש:

המסמכים הדרושים להגשת מועמדות ראשונית:
גיליון ציונים סופי של הלימודים האקדמאיים (תואר ראשוני + תואר שני);
המלצות;
קורות חיים;
צילום דרכון;
הצעת מחקר טרומית;

בשאלות הנוגעות לענייני רישום ניתן לפנות:
בין השעות : 10:00 – 14:00 בטל': 0522821433 בימים א- ה' ,
בימים ג', ה', בין השעות: 10:00 – 14:00 בטל': 0523267623
במייל:
shoshishany@gmail.com ; yackovso@bezeqint.net ; yackovso@gmail.com