החלה ההרשמה לשנת הלימודים 2018-2019

החלה ההרשמה לשנת הלימודים 2018-2019 לתואר דוקטורט – PHD. תואר שלישי ממוסדות מוכרות להשכלה הגבוהה בחו”ל:
אוניברסיטת בוקרשט
אוניברסיטה “בבש-בולאי”,קלוז’
אוניברסיטת ווסט טימישוארה
אוניברסיטת “פוליטכניקה” טימישוארה
אוניברסיטת יאסי

ההרשמה לשנת הלימודים 2018-2019