הדוקטורנד למחמוד אבו בנדורה זכה הפרס

הדוקטורנד למחמוד אבו בנדורה זכה הפרסלמחמוד אבו בנדורה, הדוקטורנד של מפעלות חינוך, ברכות חמות על קבלת הפרס החשוב!
יישר כוח!

תפריט נגישות