ברכות בסיום לימודים לד"ר אמירה אסדי וד"ר אתי איסלר

ברכות בסיום לימודים לד"ר אמיר אסדי וד"ר אתי איסלרברכות לד"ר אמירה אסדי בסיום לימודיך בהצטיינות בפקולטה לספרות, מחלקת אנגלית, בהנחחיתו של פרופ' דניאל דז'יקה, אוניברסיטת ווסט טימישוארה

ברכות לד"ר אתי איסלר בסיום לימודיך בהצטיינות בפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים, בהנחחיתו של פרופ' ניקולאי ביבו, אוניברסיטת ווסט טימישוארה
מפעלות חינוך מאחלים לכן בהצלחה בהמשך הדרך ובריאות טובה!

תפריט נגישות