אירוח של פרופסור מגדה-אלנה סמואילה

אירחנו את פרופסור מגדה-אלנה סמואילה מאוניברסיטת “אלקסנדרו יואן קוזה” מיאשי, אשר נמצאת בארץ במסגרת פרויקט “ארסמוס” וחילופי מרצים.

תרמו להצלחת המפגש הדוקטורנטים חאנאן אבוזיר ונביל אסדי, חבר ההנהלה דר יאסר אבורס, וגם בעל המסעדה שהגיש מטעמים מטעם המסעדה. לאחר הפגישה נסענו למצבור סטלה מריס וטיול קצר בכרמל. אכן שיתוף פעולה פורה עם המוסד ביאשי.”

בתמונה, משמאל לימין-פרופסור מגדה-אלנה סמואילה, חאנאן אבוזיית, דר’ יעקב סובוביץ, נביל אסדי ודר’ יאסר אבורס.